Menu Profiel

Marktbenadering
Werkwijze
Tarieven
English version
Contactformulier


Profielschets van Volleberg Automatisering / ICT Architect

Menselijke Maat
De mens is de maat van alle dingen, maar hoe zit dat in de ICT? De branche begint volwassen te worden en gebruikers pikken het niet meer dat zij zich aan de ICT moeten aanpassen i.p.v. andersom. Ook managers beseffen steeds meer dat de effectiviteit van automatisering niet alleen van alle mogelijke technische hoogstandjes afhangt, maar ook van de inpassing van de ICT-systemen in de organisatiecultuur, hoe de systemen aanvoelen, en in hoeverre zij ruimte bieden voor de ontwikkeling van medewerkers en organisatie; kortom in hoeverre de ICT op de menselijke maat geschoeid is.

ICT architect - metafoor uit de bouwkunst
Het is niet zonder reden dat er in de ICT-wereld ooit gekozen is om architectuur als begrip in te voeren. De analogie met de bouwwereld ligt voor de hand. Architecten houden zich bezig met uitgangspunten, omgeving en randvoorwaarden. Architecten analyseren processen en vormen ruimte op basis van functionele eisen. De ICT herkent zich daar in.

Onafhankelijk zijn is belangrijk
Een goede ICT Architect kun je niet vinden bij ICT-leveranciers, want die zijn per definitie niet onafhankelijk. Een ICT Architect is in feite iemand die weet wat het bedrijf wil, en daar vervolgens de juiste ICT-leverancier bij zoekt. Volleberg Automatisering is het bedrijf van dhr. Volleberg die zichzelf graag ICT Architect noemt.

Werkzaamheden van een ICT Architect zijn het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, het doen van verbetervoorstellen, het initiëren en begeleiden van projecten, het geven van trainingen, het leveren van nazorg, het uitvoeren van onafhankelijke audits etc.

In zijn uitgebreide loopbaan heeft hij de volgende activiteiten uitgevoerd cq functies vervuld:

Doceren 4 jaar in het reguliere onderwijs en 2 jaar in het bedrijfsleven.
Presenteren Voor kleine en grote groepen, voor directies en afdelingen.
Selectietrajecten Adviseren over 4e generatie talen en relationele databases.
Quality Assurance Bij verschillende bedrijven in deze rol gedetacheerd geweest.
Auteur Drietal boeken geschreven (over 4e generatie software).
Informatieanalist Het structuren en in kaart brengen van processen.
Projectleider Van diverse projecten, klein en groot.
Beleidsmaker Schrijven van ICT Beleid en voortgangsrapportages.

Leiding geven

Aan een afdeling A&I van circa 10 personen over een periode van 4 ½ jaar en eindverantwoordelijk voor het beheer van zo'n 500 werkplekken en 80 servers.

Daarbij heeft hij kennis opgedaan van de volgende producten:

SDW System Development Workbench
PMW Project Managers Workbench
MS-Project Microsoft Project voor het managen van projecten
UNIX Beheer van een ontwikkelomgeving (Progress)
SAP Voornamelijk databasemodellering (SAP Workbench)
Progress In geprogrammeerd en 2 boeken over geschreven
Oracle Cursus in gegeven en enkele projecten gedaan
Informix Project in gedaan en boek over geschreven
SQL Server Internet-applicaties in HTML en ASP met deze database gebouwd
Novell NDS Novell Directory Services. Beheer van 500 users
VPN Routers 15 vestigingen gekoppeld en onderhouden via een VPN (Epacity)
NT Server Kennis op het niveau van een administrator
Citrix Ten behoeve van het remote aanbieden van applicaties
SAN Praktijkervaring in het migratietraject LAN - WAN - SAN
IBM iSeries (opvolger AS/400) Enkele projecten gedaan op dit platform
DreamWeaver Met MacroMedia DreamWeaver Ultradev het intranet opgezet
Business Objects Datawarehouse mee gebouwd

Verder heeft hij diepgaande methodische kennis van:

CMM Capability Maturity Model bij de ING Postbank ingevoerd
SDM System Development Methodology (les in gegeven)
DSDM Dynamic SDM. Boekje over geschreven bij de ING Postbank
ITIL Examen in gedaan en in de praktijk bij de eigen afdeling ingevoerd
PRINCE2 In diverse projecten in de praktijk toegepast

Met deze achtergrond mag dhr. Volleberg zich met recht een ICT Architect noemen.

Curriculum Vitae
Op verzoek sturen we u graag een uitgebreid CV waarin alle werkzaamheden uitgebreid beschreven worden.
Klik hier voor een selectie van een aantal visitekaartjes

Wat kan een ICT Architect voor u betekenen?
Adviseren bij de aanschaf en implementatie van software en indien gewenst kunnen onze partners de daarbij behorende hardware, netwerken en netwerkbesturingssystemen leveren, installeren en beheren alsmede de daarbij behorende beheersdiensten zoals remote monitoring, remote beheer, on-site-services, calamiteitenondersteuning en internetservices aanbieden al dan niet in combinatie met een financieringsoplossing. Hierbij staat de inrichting naar specifieke bedrijfssituaties en wensen van de klant centraal.

Wat is de missie van een ICT Architect?
De opdracht die wij onszelf stellen is het koppelen van ervaring, kennis, kunde en omgang aan resultaatgericht optreden. Het verbeteren en beheersen van de bedrijfseconomische positie van onze klanten vormt ons uitgangspunt. Wij fungeren graag als persoonlijk denktank, klankbord en sparringpartner van de ondernemingsleiding. Geen vrijblijvend rapport waar vervolgens niemand iets mee doet. Wel een korte en bondige rapportage van probleemoriëntatie tot implementatie met een praktische doelgerichte aanpak waarmee snel resultaten kunnen worden bereikt.