Menu vragen

Behoefte?
Investeren?
Beveiliging?
 
 
 
Contactformulier


Vragenlijsten

Ga eerst even naar www.digibarometer.nl en doe de test ...

In het linkermenu staan een aantal vragenlijsten die de behoefte peilen, onderzoeken of er voldoende investeringsklimaat is en in hoeverre men zich tegen gevaren beveiligd heeft of wil beveiligen.

Quick Scan
De eerste stap in ieder traject bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten. Om een idee te geven hoe die vragenlijsten eruit zien, kan hier een deel ingezien worden van de Quick Scan vragenlijst.

ICT-infrastructuur
De volgende stap is het beeld brengen van de huidige infrastructuur. Bij web-oplossingen hoeft daar weinig aan gedaan te worden, maar bij traditionele applicaties betekent dit altijd grote investeringen.

Op deze pagina's staan ook enkele FAQ's (Frequently Asked Questions).