Menu Oploss.

Web-oplossingen
Methoden
Producten


De Oplossing is eBusiness integreren in uw bedrijfsprocessen

Waarom eBusiness?
Het toepassen van eBusiness is noodzakelijk wanneer markteisen als hogere productkwaliteit, lagere ontwikkelkosten en kortere levertijden uw concurrentiepositie ondermijnen. Daarnaast kan ook de toenemende omvang en de complexiteit van software nopen tot eBusiness. Ook kan een wijziging van de ondernemingsstrategie aanleiding zijn. De beheersbaarheid van software ontwikkeling is reeds lang een punt van zorg voor de leverancier, de klant en in de interne automatiseringsafdelingen. Het lukte maar niet om van een software-afdeling een gewone fabriek te maken. Enerzijds ligt dit aan de stormachtige groei over de laatste jaren van ICT. Anderzijds bleek dat het 'managen' van een 'softwarefabriek' door de aard van de materie niet hetzelfde is als dat van een bouten en moeren fabriek. Het vakgebied had tijd nodig om te groeien in beheersing van technologie, kennis en vaardigheden, organisatie, processen/ procedures en management. Onder druk van klanteisen en een sterk groeiende toename van de toegevoegde waarde van informatietechnologie in producten en diensten is het aaanpakken van het software proces onontkoombaar. De klanten staan bovendien op het punt om een certificaat voor het proces en/of het product te verlangen. Geen enkel bedrijf dat afhankelijk is van software kan het zich nog langer permiteren om zijn proces niet te verbeteren.

Uitleg over Methoden, Producten en de gebruikte techniek
Vaak worden er nieuwe methoden, producten en technieken verkocht alsof dat de oplossing zou zijn van uw problemen. Die oplossing ligt NIET in de gebruikte methode in het product of in de techniek.

Maar als u er toch iets meer van wilt weten klik dan door op het menu Methoden, het menu Producten of op het menu Techniek.

De echain-aanpak
De fasen van de eChain hebben een natuurlijk verloop: vanaf doelen formuleren tot en met het managen van de dagelijkse gang van zaken in uw organisatie. Na implementatie van de pilot kunnen nieuwe projecten snel opgepakt worden. De eChain-methode heeft een kort-cyclisch karakter.Kent u het "Rubiks-Cube-zonder-handleiding-gevoel"? Hebt u de kubus van Rubik wel eens in de hand gehad en eindeloos gedraaid zonder echt verder te komen? En toen kreeg u die handleiding voor de oplossing... Wij bieden u oplossingen die vergelijkbaar zijn met handleidingen om de complexe veranderprocessen in uw organisatie succesvol aan te pakken. Om uw ICT-processen zodanig te stroomlijnen dat u uiteindelijk meer tevreden klanten krijgt en vooral houdt. eBusiness Integratie is het integreren van de mogelijkheden die internet ons biedt toepassen op het verbeteren van uw business.