© Copyright

 
 
 
 


Copyright © 2004

Deze website is eigendom van Volleberg Automatisering. Niets van deze site mag zonder toestemming worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Volleberg Automatisering.

Het afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Deze site is ontworpen door Volleberg Automatisering. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze site wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Koppeling naar websites van derden
Volleberg Automatisering draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Volleberg Automatisering aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volleberg Automatisering is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.